Temel Eğitim Programı 30.01.2017

 
 'Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi-Temel Eğitim Programı' kapsamında Valiliğimizce eğitici olarak görevlendirilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürümüz Dr. Yurdanur ASA,İlimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne yeni atanan personele ‘T.C. Anayasası ve Genel Olarak Devlet Teşkilatı, Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, İnsan Hakları-Cumhuriyetin Temel Organları-Yürütme’ konularında eğitim vermiştir.

 
İSAY2 Galeri