SÜRÜCÜ BELGELERİ VAKIF PAYI PTT BANKA TAHSİLATLARININ ONLİNE OLARAK YATIRILABİLECEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

 

 

 

 PTT Bank (Posta Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü) ile Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı arasında Sürücü Belgesi Hizmet Bedeli Tahsilatı Protokolü imzalanmış ve protokole göre 13.06.2018 tarihinden itibaren Sürücü Belgesi tahsilatları Online olarak yatırılabilecektir.