DUYURU

 

 

 

İlgi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 15.02.2017 gün ve 24424 sayılı yazısı.

 

 İsim Denklik belgesi işlemleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 75 inci maddesine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilçe nüfus müdürlüklerince yürütülmektedir.

 

 Vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla taleplerin tamamının ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmasına karar verilmiş, bu nedenle ilimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce pilot ilçe olarak seçilmiştir. 20.01.2017-15.02.2017 tarihleri arasında İsim denklik belgesi verilmesi işlemlerinin ilçede başarı ile uygulanması nedeniyle, işlemleri ilimiz bünyesinde ki bütün ilçe nüfus müdürlüklerine yaygınlaştırılmasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce karar verilmiştir.

 

 Bu nedenle, isim denklik belgesi almak isteyen vatandaşlarımızın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmeden bulundukları ilçe nüfus müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

 Kamuoyuna saygıyla duyrulur.