ADI VE SOYADI

Yurdanur ASA

ÖĞRENİM DURUMU (OKUL ADI VE MEZUNİYET YILI)

Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bilim Dalı, 2011, Doktora

DOKTORA TEZ KONUSU

'Kamu Kurumlarında Sürdürülebilir Etkinliğin Kontrolü: Balanced Scorecard İle Kurumsal Performansın Ölçümü Ve Kütahya İli Nüfus Müdürlüklerinde Bir Uygulama'

YAYINLARI

1-Nilüfer DALKILIÇ, Yurdanur ASA, (2008) "Örgütsel Bağlılıkta Üç Bileşen ve Yan Unsurlar Teorisine Yönelik Kütahya Kamu Sektörü Araştırması', 16.Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 05-07 Mayıs 2008, Antalya
2- Yurdanur ASA (2010), 'Küreselleşme Sürecinde Türk Kuyumculuk Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi' 2.Uluslararası Katılımlı Mücevher-Takı Tasarımı ve Eğitimi Sempozyumu, 04-06 Haziran 2010, Kütahya
3- Ülkemizdeki Kamu Kurumlarında Performansın Ölçümü: Yapılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bir Değerlendirme, İdarecinin Sesi Dergisi, Ocak-Şubat, 2012
4- The Evaluatıon Of Job Satısfactıon Vıa Topsıs Method: A Research In The Dıstrıct Bırth Regıstratıon Offıces Of Izmır
Yurdanur Asa, Gülten Gümüştekin, Bilgin Şenel And Mine Şenel, Journal of Knowledge & Human Resource Management, Volume: 4, Issue: 7, 2012
5- Controlling Sustainable Efficiency in Public Enterprises: Measuring Institutional Performance with Balanced and Application in Civil Registeries of Kütahya Province, Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Konferansı - IISIC/2012, Uludağ Üniversitesi, 17-21 Haziran 2012

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ

27.05.1985

İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE BAŞLAMA TARİHİ

01.07.1996

DAHA ÖNCE GÖREV YAPTIĞI İLLER


KARS

01.07. 1996-01.07.1997

01.07.1997

YOZGAT

13.07.1997-01.03.2005

01.03. 2005

KÜTAHYA

08.03.2005-29.08.2012

27.08.2012

BURSA

07.09.2012-Halen görevde

Halen görevde

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Projeyi Yapan Kurum: Kütahya Sakatlar Derneği
Projenin Adı: DIDO Projesi
Yılı: Kasım-2008
Gidilen Ülke: Çek Cumhuriyeti

VERDİĞİ EĞİTİMLER

Eğitimin Konusu:'Kamuda Etik Kültürün Önemi '
Katılımcılar: Kütahya il merkezinde görevli Kamu kuruluşlarında çalışan tüm memurlar,
Yılı: Mayıs-2012

ALDIĞI EĞİTİMLER

'Yaşam Koçluğu'
KİŞİSEL GELİŞİM ONLİNE-Mayıs-Haziran 2013