BURSA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

TÜRK VATANDAŞLIĞININ GENEL OLARAK KAZANILMASI

1-Hangi Devlet Vatandaşı olduğuna dair pasaport veya benzeri belge (Apostilli noter tasdikli, Yunanistan makamlarından alınan belge için Apostil gerekmemektedir), 2-Doğum Belgesi 3-Medeni Hal Belgesi 4-Sağlık Raporu 5-Çalışma izni,vergi levhası veya birinci derecede yakınlarının noterden taahhüt belgesi 6-Herhangi bir suçtan yargılanmış ise mahkeme kararı 7-Hizmet Bedelinin yatırıldığına dair makbuz 8-Geçerli İkamet Tezkeresi. 10-Genel olarak vatandaşlığın kazanılması durumunda kişi başına 100 Tl. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.(Müdürlüğümüzden alınacak resmi yazı ile)

Belgeler tamamlanmış ise
1-Dosyanın hazırlığı için 30 dakika.
2-Tahkikatın tamamlanması 1 ay
3-Komisyon 10 dk.

2

TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSTİSNAİ OLARAK KAZANILMASI

1-Hangi Devlet vatandaşı olduğuna dair pasaport veya benzeri belge 2-Doğum Belgesi 3-Medeni Hal Belgesi 4-Evli ise Aile Kayıt örneği 5-Hizmet Bedelini yatırdığına dair makbuz. 6- İstisnai olarak vatandaşlığın kazanılması durumunda kişi başına 10 Tl. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.(Müdürlüğümüzden alınacak resmi yazı ile)

1 nci Sıradaki süreler
geçerli.

3-

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME YOLUYLA KAZANILMASI

1-Hangi Devlet vatandaşı olduğuna dair pasaport veya benzeri belge 2-Kendi ülke makamlarından alınan doğum belgesi 3-Evlenme Türkiye'de yapılmış ise Mernis Evlenme Bildirimi VGF-20 4-Herhangi bir suçtan yargılanmış ise kesinleşmiş mahkeme kararı
5-Hizmet Bedelini yatırdığına dair makbuz. 6- Evlenme yoluyla vatandaşlığın kazanılması durumunda kişi başına 100 Tl. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. ( Müdürlüğümüzden alınacak resmi yazı ile)

1 nci Sıradaki süreler
geçerli.

4

TÜRK VATANDAŞLIĞININ YENİDEN KAZANILMASI

1-Hangi Devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge 2-Vatandaşlıktan çıktıktan sonra medeni halinde değişiklik olmuşsa buna ilişkin medeni hal belgesi (Usulüne uygun onaylanmış ve noter tasdikli) 3-Evli ise Eş ve Çocuklarını gösterir usulüne göre onaylanmış noter tasdikli belge 4-Vatandaşlığımızdan çıktıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise değişikliği gösterir usulüne uygun onaylanmış noter tasdikli belge 5-Hizmet Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (ilk 4 madde içerisinde yer alan yabancı makamlardan alınmış belgeler APOSTİLLİ (Yunanistan makamlarından alınan belge için Apostil gerekmemektedir), Pasaport ise Noter tasdikli olacaktır.Belgelerin Usulüne uygun onaylanma işlemi 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin 167. maddesinde belirtilmiştir) 6- Vatandaşlığın yeniden kazanılması durumunda kişi başına 50 Tl. Evlat edinilme yoluyla vatandaşlığın kazanılması durumunda 100 Tl. Seçme hakkı ile kazanılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk Vatandaşlığının kazanılması durumunda 50 Tl. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. (Para yatırma işlemlerinin Müdürlüğümüzden alınacak resmi yazı ile yapılması zorunludur.)

Belgeler tamamlanmış ise
1-Dosyanın hazırlığı için 30 dakika.
2-Tahkikatın tamamlanması 1 ay
3-Komisyon 10 dk.

5

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA

1-İsteği belirten form dilekçe 2-Başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmış ise buna ilişkin belge veya henüz başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmamış ise kazanmak istediği devlet vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin teminat belgesi veya onaylanmış örneği..3-Türk Vatandaşlığından çıkma izni isteyen ana veya babaya bağlı olarak işlem gören çocuk için diğer eşin muvafakat belgesi, muvafakat edilmemesi halinde hakim kararı.

Evraklar tamamlanmış
ise 30 dk.

6

EVLENME BAŞVURU VE NİKAH AKDİ

1-İki örnek Evlenme Beyannamesi 2-Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren. Gökdere Sağlık Ocağından alınacak sağlık raporu.( İlk müracaat yeri kişinin aile hekimidir.) 3-Rıza Belgesi (Ergin değilse) 4-Vesikalık Fotoğraf (4' er adet) 5-Nüfus Kayıt Örneği veya Evlenme Ehliyet belgesi. 6- Evlenecek erkek ve kadının birlikte müracaatı veya vekil olarak atadığı kişinin müracaatı.

Belgeler tamamlanmış ise
10 dakika
(Başvuru 24 saat önce yapılmalıdır)

7

 

OSMANLICA VE TÜRKÇE NÜFUS KAYITLARI VE DAYANAK BELGESİ TALEPLERİ

1-Müdürlüğümüz arşivindeki eski Osmanlıca ve Türkçe nüfus aile kütük defterlerindeki bilgi ve belge talepleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığından talep edilmekte ve ilgilisine bildirilmektedir. 2-Dilekçe (Kişinin nüfusa kayıtlı bulunduğu eski il, İlçe, köy veya mahalle adı ile eski cilt, sayfa ve hane nosunun mutlaka belirtilmesi gereklidir. 3- Vekaletname (Kişinin adına başkasının başvurması halinde zorunludur.) 4-İlgili kurumun talep yazısı veya Mahkemelerce yazılmış nüfus kaydı talebine ilişkin yazı.

1-Talep yazısının Bakanlığa gönderilmesi 2 gün.

2-Bakanlıktan gelen cevabın ilgilisine yazılması 2 gün

8

BİLGİ EDİNME BAŞVURULARINA CEVAP VERİLMESİ

4982 Sayılı Yasa gereği yazılı veya elektronik ortamda talep

 

Maksimum 15 iş günü

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat yeri

İkinci müracaat yeri

Merkez Nüfus Müdürlüğü

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

İsim

:Ali İhsan ALABACAK

İsim

:Dr. Yurdanur ASA

Unvan

:Merkez Nüfus Müdürü

Unvan

:İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü

Adres

:Hocaalizade mah. Yeniceler Sok. No:9

Adres

:Hocaalizade mah. Yeniceler Sok. No:9 Osmangazi

Tel.

:(224) 221 17 26 ( Dahili 106)

Tel.

: (224) 221 17 26 ( Dahili 105)

Faks

:(224) 223 44 60

Faks

: (224) 223 44 60

e-Posta

:a.ihsan.alabacak@icisleri.gov.tr

e-Posta

:yurdanur.asa@icisleri.gov.tr

 

NOT : ULUSLARARASI BELGELERİN MUTLAKA APOSTİLLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR (Yunanistan makamlarından alınan belge için Apostil gerekmemektedir.)