BABALIĞA HÜKÜM NEDİR?
Evlilik dışında doğan çocuk ile baba arasındaki soybağının (nesebinin) mahkemece kurulmasıdır.


BABALIK DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?
Babalık davası babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. (TMK- 301/2)


BABALIK DAVASINI KİMLER AÇAR?
Babalık davasını;
1. Ana,
2. Kayyım,
3. Çocuk açar.


BABALIK DAVASI NE ZAMAN AÇILIR?
- Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir.
- Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle biter. Diğer bir ifadeyle ana çocuğun doğduğu tarihten itibaren bir yıl içinde dava açmalıdır. Açmadığı takdirde dava açma hakkını kaybeder.
- Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinden başlar.
- Ana dava açmamış, çocuğa da hiç kayyım atanmamışsa çocuk ergin olduğu (18 yaşını doldurduğu) tarihten itibaren bir yıl içinde dava açar, açmadığı takdirde dava hakkı biter.


BABALIĞA HÜKÜM KARARININ NÜFUS KÜTÜKLERİNE TESCİLİ?
- Babalığa hüküm kararları mahkeme yazı işleri müdürleri tarafında; kesinleşme düzenleme tarihinden itibaren on gün içerisinde mahkemenin bulunduğu yer Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.
- Mahkeme kararları alan Nüfus Müdürlükleri kararda herhangi bir eksiklik yoksa bir hafta içerisinde kararı aile kütüklerine işler.


HAKİMİN HÜKMÜ İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞI KURULAN


ÇOCUK NEREYE KİMİN SOYADIYLA YAZILIR?
Hakkında babalığa hüküm kararı verilen evlilik dışı doğan çocuklar baba soyadı ile babaları hanesine tescil edilir ve annesinin nüfus kaydı ile karşılıklı bağ kurulur. Nüf.Hiz.Kan.Uy.Yönt.(Md-103)


YABANCI ANA VE TÜRK BABADAN EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞUN DURUMU
Yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk ile Türk baba arasında hakim kararıyla soybağı (nesep) kurulması halinde çocuk doğumdan başlayarak Türk Vatandaşı olur.